Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium (OSO), den svenska nationella anläggningen för radioastronomi, förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, driver vi flera radioteleskop för astronomi och geodesi. Vi deltar i internationella radioastronomiska projekt, t.ex. EVN, ALMA och SKA. Observatoriet är en geodetisk fundamentalstation. Utrustningen för geovetenskap består bl.a. av mottagare för signaler från navigationssatelliter, en supraledande gravimeter, mareografer och radiometrar.