Vad är Transportinköpspanelen?

Transportinköpspanelens syfte är att genom forskning i nära samarbete med näringslivet bidra till effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva oc​h miljövänligare transporter. Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Är du intresserad av att veta mer eller delta i arbetet, hör gärna av dig!

 

Linda Styhre
IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 69 02
E-post: linda.styhre@ivl.se

Dan Andersson
Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 13 39
E-post: dan.andersson@chalmers.se


Sara Sköld
IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 68 02
E-post: sara.skold@ivl.se


 
   

Sidansvarig Publicerad: må 01 jul 2019.