Nyheter


Transportinköpspanelen medverkar på Initiativseminarium

Den 15 november 2017 arrangeras Styrkeområde Transports initiativseminarium med fokus på omställning till framtida transporter. Transportinköpspanelen kommer att medverka genom Linda Styhre, som gör en presentation.

Plats: Lindholmen konferenscenter, Göteborg
Mer information publiceras här, när den finns tillgänglig.


Diskussioner och nya insikter på Transportinköpspanelens workshop 2017

 
Betalningsviljan för grönare transporter har ökat, och transportinköpare ställer fler hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det är några av de senaste resultaten från TIP:s enkätstudie som presenterades på Transportinköpspanelens femte workshop, den 12 maj 2017.

Transportinköpspanelen på Northern LEAD Day: "Transportinköpare ställer tydligare miljökrav"

Den 5 april 2017 anordnades Nothern LEAD Day på Chalmers, där den senaste logistikforskningen från Chalmers och Göteborgs universitet presenterades. Dan Andersson från Transportinköpspanelen var en av föreläsarna, och berättade om Transportinköpspanelens pågående forskning.
 
– Om vi ska kunna skapa förändring måste vi börja där vi kan göra skillnad. Allt börjar med Transportinköpet - det är vägen mot hållbara transporter, säger han.

Dan Andersson berättade om några av resultaten som hittills har framkommit i Transportinköpspanelens undersökning bland transportinköpare. Bland annat är allt fler företag beredda att betala extra för miljövänligare transporter.
- Kravställandet är större. Man mäter mer och ställer tydligare krav - och detta kommer att få effekt, säger Dan Andersson.

 

Pressmeddelande: Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
 
Läs hela pressmeddelandet (publicerat 31 mars 2017)
 

Publicerad: må 02 feb 2015. Ändrad: ti 04 jul 2017