Forum för avancerad konstruktionsteknik HT2021

​Tema: Klimatanpassad betong i Hamnbanan, Göteborg

Forum för Avancerad Konstruktionsteknik, inom Konstruktionscentrum, bjuder in till ett hybridseminarium med temat ”Klimatanpassad betong i Hamnbanan, Göteborg” den 9 december.
 
 
En stor utmaning för samhället som helhet är omställningen mot minskad klimatpåverkan. För att lyckas med detta krävs åtgärder på skilda nivåer i samhället från individuellt ansvar till förändring av näringsliv såväl som offentlig verksamhet. 
 
För bygg- och anläggningsbranschen innebär detta en utmaning samtidigt som det ger möjlighet till utveckling av såväl projektering/ konstruktion, material, produktion med flera aspekter. Samtidigt gäller det att få detta på plats i våra bygg- och anläggningsprojekt. 
 
Hamnbanan i Göteborg är ett bra exempel på där beställaren, Trafikverket tillsammans med entreprenören Skanska genom ett gott samarbete vågat ”tänka utanför boxen” vilket bland annat resulterat i att ”Klimatanpassad betong ” används till stora delar av projektet.
 
Seminariet behandlar hur detta genomförts genom hela processen och vad som krävts från de första tankarna om att uppnå minskad klimatpåverkan till att betongen idag används ute i byggplatsproduktionen.

Praktisk info:

Anmäl dig här för att delta på plats, eller koppla upp dig och följ seminariet online!
Password: Forum 

Mötet kommer också att spelas in och tillgängliggöras i efterhand på Chalmers play   

Varmt välkomna! 

Preliminärt program: 

14.00  Inledning
Mohammad Al-Emrani, Konstruktionscentrum Chalmers 
14.10  Det började med konstruktiva diskussioner och bra samarbete              
Björn Ållenberg, Trafikverket och Mikael Andersson, Skanska     
14.35  Beställarens möjlighet att skapa förutsättningar för nytänkande inom betongområdet.
Mats Karlsson, Trafikverket  
- Affärsformens betydelse  för att möjliggöra nytänkande 
- Verifiering av kravuppfyllelse i olika affärsformer 
- Några principer avseende AMA och standarder 
- Kravställande av betong till järnvägstunneln
- Särskild kravspecifikation 
- Effekter och resultat  
15.10  Fika 
15.30  Entreprenörens möjlighet att förverkliga och tillämpa nytänkande inom betongsområdet.
Hans Hedlund, Skanska 
- Utarbetande av Särskild kravspecifikation” som underlag för betongtillverkning och    arbetsutförande 
- Program för testning och provning 
- Fullskaletest av gjutbarhet etc. på Mock-up 
- Erfarenhet och resultat från pågående produktion  
16.20  Diskussion 
17.00  Avslutning      
Kategori Evenemang
Plats: SB-S393, seminar room, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II
Tid: 2021-12-09 14:00
Sluttid: 2021-12-09 17:00

Sidansvarig Publicerad: ti 07 dec 2021.