Forskning och utveckling


Konstruktionscentrum verkar för forskning och utveckling inom konstruktionsområdet i nära samarbete mellan Chalmers och byggbranschen. Medlemmar med gemensamma mål och behov av forskning och utveckling samverkar i temagrupper inom specifika områden. Genom strategiska allianser säkerställs långsiktigt samarbete inom strategiska forskningsområden

 

Vision:
Konstruktionscentrum skall vara ett av Europas ledande samarbetsorgan för konstruktionsforskning

Strategi och mål

Forskningsområden

 

 

 

Publicerad: ti 11 mar 2014. Ändrad: fr 28 aug 2015