Made for Sweden

Nu kan ni få hjälp att hitta rätt sorts grafenmaterial

Inom SIO Grafen (det strategiska innovationsprogrammet för grafen) pågår projektet Made for Sweden. Projektet lotsar svenska aktörer att hitta rätt grafen till sitt utvecklingsarbete av tillämpningar/produkter.
 
Made for Sweden startade upp 2015 och samarbetar med Grafencentrum på Chalmers. Genom att kontakta vår gemensamma helpdesk graphene-help@lists.chalmers.se kommer du att få tillgång till många experter som är mycket kunniga vad gäller grafen och dess tillämpningar. De kan hjälpa dig till rätt grafen.
 
Det finns olika varianter av grafen: torrt pulver, pulver blandad i vätska, grafenoxid, reducerad grafenoxid, multilager eller monolager på kopparfolie, grafen på kiselkarbid, etc.
 
Svenska grafenmaterialleverantörer är starka på att framställa högkvalitativt grafenmaterial. Ibland matchar materialegenskaperna redan tillämpningarna som utvecklas, men ofta måste materialet modifieras för att passa tillämpningen. Leverantörerna i Made for Sweden är mycket erfarna med att skräddarsy materialegenskaper för sina användare.
 
Det faktum att det finns många leverantörer och varianter av grafen gör att det är svårt att få grafen med önskade och väldefinierade egenskaper. Ibland är det inte ens inom ramen av vad som klassas som grafen. I Sverige finns erfarenhet av kvalitetsarbete och kompetens att utveckla material tillsammans med partners som utvecklar tillämpningar.
Dra nytta av det!
 
Vill ni veta mer om
  • Svenska materialleverantörer av grafen?
  • Alternativa leverantörer av grafen?
  • Vilket grafen som passar er tillämpning?
  • Egenskaperna hos ert grafenmaterial som ni använder idag?
  • Kvalitetssäkring av material och deras egenskaper?
Kontakta vår helpdesk på graphene-help@lists.chalmers.se
 
Ladda ner denna information som A4-folder: Made for Sweden (pdf)
 
Tillsammans med materialleverantörerna Graphensic och 2D Fab är Chalmers grafencentrum del i satsningen Made for Sweden, ett projekt som möjliggjorts med etableringsstöd från SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet för grafen.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2016.