Om oss

Med sina exceptionella egenskaper har det Nobelprisbelönade materialet grafen potential att revolutionera flertalet industrier, att ligga till grund för nya teknologier och skapa nya jobb. Grafen isolerades första gången 2004 och är idag ett av de hetaste materialen i forskarvärlden. Tillverkningssvårigheter gör att tillgången till grafen ännu är begränsad. Den stundande utmaningen ligger i att göra materialet lättillgängligt och få ordentlig fart på grafenforskningen.

Chalmers grafencentrum samlar forskning, utbildning och innovation kring grafen under ett gemensamt paraply. Här kan synergier mellan olika grafenprojekt identifieras, utnyttjas och utvecklas, samtidigt som vi skapar en miljö som är attraktiv för forskare, studenter och samarbetspartners. Här kan även koppling mellan grafen och andra material förverkligas för specifika applikationer. Vi satsar också på att upptäcka och undanröja hinder som står i vägen för utvecklingen av grafen inom olika områden.

Chalmers grafencentrum är den naturliga ingången till det svenska nätverket för grafenforskning och utveckling samt till EU:s forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship, som leds och koordineras från Chalmers. Uppdraget är att på tio år förflytta grafen från forskningslabben ut i var mans hand. ​

Den starka kopplingen till EU:s forskningsflaggskepp om grafen ger oss tillgång till ett enormt och världsomspännande nät av forskargrupper, centrumbildningar i andra länder liksom deltagande företag och organisationer.

Intresseanmälningar och förfrågningar skickas till graphene@chalmers.se​.​​​​​

​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 27 aug 2015.