Chalmers del i EU:s grafensatsning

Chalmers grafencentrum är hemmahamn för EU:s forskningsflaggskepp om grafen – EU:s största forskningssatsning genom tiderna och ”historiens största utmärkelse för excellent forskning” enligt EU-kommissionen. Med en budget på en miljard euro är uppgiften för EU:s grafensatsning att på tio år flytta grafen från akademiska laboratorier ut i det europeiska samhället. Och därmed skapa ekonomisk tillväxt, nya jobb och nya möjligheter för européer – både som investerare och som anställda. Ombord på EU:s flaggskepp om grafen finns redan från start 126 forskningsgrupper inom både universitet, forskningsinstitut och företag.

 
Hela EU:s flaggskeppssatsning om grafen leds och koordineras från Chalmers. Befälhavare är Jari Kinaret, professor i fysik på Chalmers. Det var Jari Kinaret som, med visionen om att ge bra avkastning på de europeiska skattebetalarnas pengar framför ögonen, tog initiativet till ett forskningsflaggskepp om grafen. Med sina många exceptionella egenskaper har grafen nämligen alla möjligheter att göra teknikrevolution. Initiativet gick hem hos EU-kommissionen som sjösatte Graphene Flagship som sitt första forskningsflaggskepp år 2013.

 
Som ledare för Graphene Flagship är det Chalmers uppgift att föra forskningssatsningens talan utåt och gentemot EU-kommissionen, samt att se till att grafensatsningen levererar vad som utlovats. Ambitionsnivån och förväntningarna är höga och det är fortfarande svårt för forskarna att avgöra vilka tillämpningar och användningsområden som kan bli verklighet. Troligtvis blir de första kommersiella produkterna sådana som inte ställer så höga kvalitetskrav på grafenet, till exempel starka, lätta kompositer som kan användas i tillämpningar som exempelvis sportutrustning och flygplan. Med sin goda elektronledningsförmåga skulle grafen också vara lämplig som elektrod i litiumjonbatterier eller i bläck för tryckt elektronik.

 
Chalmers är även forskningsmässigt engagerat i Graphene Flagship. Ungefär en femtedel av Chalmers grafenrelaterade forskningsprojekt ingår i flaggskeppet. En forskningsgrupp vid institutionen för teknisk fysik deltar inom området för modellering och optimering av grafenbaserade nanoelektromekaniska sensorer. Institutionen mikroteknologi och nanovetenskap deltar med tre grupper. Två av dem har fokus på design, modellering och demonstration av högfrekventa elektriska komponenter och kretsar. Den tredje sysslar med grundläggande studier av grafen, inklusive den så kallade kvantiserade Halleffekten och grafenmönstring på nanonivå. Räknat i pengar utgör Chalmersgrupperna 2,5 procent av den totala forskningen inom EU:s flaggskepp om grafen.

Graphene Flagship​


​​​​​​​​​​​​

Publicerad: on 21 aug 2013. Ändrad: ti 24 sep 2013