Om GMV

GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.
GMV får sitt uppdrag av Chalmers respektive Göteborgs universtets rektor och är organisatoriskt en centrumbildning placerad direkt under respektive rektorskansli.
 
GMV fungerar som en neutral plattform som initierar, driver, administrerar och stöttar projekt och satsningar inom miljö och hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samverkan mellan forskare från olika ämnesområden, samt mellan forskning, näringsliv och samhälle.
 
Flera större projekt, centrumbildningar, forskarskolor och andra satsningar med inriktning på miljö och hållbar utveckling har sin bas på GMV. Ett nätverk av forskare och forskarstuderande vid de båda lärosätena utgör den vetenskapliga grunden för organisationens arbete.​​​​​

Publicerad: ti 08 jul 2014. Ändrad: on 09 jul 2014