Reflektioner efter klimatkonferensen COP22

Leif Åhman, prefekt på Kemi och kemiteknik, Chalmers, och Maria Svane, projektledare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, var på plats på FN:s klimatmöte COP22 i Marocko i mitten av november. Här delar de med sig av några av sina intryck och reflektioner.
Vad är era intryck från mötet?
Leif: Det var ett mycket positivt möte, som Marockos minister sade, ”The Cop of Hope”. Det är mycket glädjande att flera regioner och städer, till exempel Kalifornien, Tokyo, New York och städer i Kina, har tagit egna initiativ med högre målsättningar än vad de nationella regeringarna än så länge gjort. Mycket går att göra med redan befintlig teknik. Man var också väldigt överens om att vi måste kombinera innovationer och investeringar med koldioxidskatter, subventioner och andra ekonomiska styrmedel för att få riktig fart på arbetet mot lägre emissioner. Det var mycket lovande att flera CEO:s och miljöansvariga från några av världens ledande företag, till exempel IBM, Ericsson och Unilever var där och pushade för detta.

Maria:
Den starka beslutsamheten att följa klimatavtalet (Parisavtalet) och omställningen till förnybar energi. Jag bevakade bland annat The Oceans Action Day under mötet. Jag fick en känsla av att tack vare godkännandet av FN:s hållbarhetsagenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen förra året, så har SDG 14 fått många regeringar och organisationer att inse att de måste hantera de marina frågorna. De har kommit på fler agendor och fått mer utrymme, vilket är positivt.

Vad tar ni med er hem till det fortsatta arbetet på hemmaplan?
Leif: Massor! Generellt vikten av att tänka cirkulärt. Den pågående trenden med elektrifiering kräver fortsatt forskning om bland annat batterier, bränsleceller, vätgasproduktion, smarta grids och ICT. Passivhuskonceptet är inte utnyttjat till fullo, det finns fortfarande potential att reducera emissioner med upp till 40%. Ett huvudbudskap är att koldioxidskatt, utsläppsrättigheter och liknande är bra men inte tillräckligt för att driva den förändring som behövs. Det behövs också forskning, innovationer, regelverk och nya affärsmodeller genom hela värdekedjan. Även energieffektivisering är centralt för att nå utsläppsmålen. “The best megawatt is a negawatt.”
Maria: Sveriges EU-kommisionär Karmenu Vella var riktigt intressant att lyssna till. Han talade bland annat om en handlingsplan för havsförvaltning som lanserats nyligen och beskrev hur EU arbetar för ett stärkt regelverk för ett mer ansvarsfullt nyttjande av havets resurser. Han tryckte på vikten av att det marina ska få större utrymme i kommande IPCC-rapporter, och jag tänker att det kan komma att finnas möjlighet till inspel kring området ”blue growth and strategies”.

Publicerad: on 07 dec 2016.