Jan Pettersson ny föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling

​Jan Pettersson har utsetts till ny föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV vid Chalmers och Göteborgs universitet. Han är professor i miljöinriktad atmosfärsvetenskap på Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet och nuvarande föreståndare för Göteborgs luft- och klimatcentrum, GAC. Jan tillträder sitt uppdrag som föreståndare den 1 juni.
Rektorerna vid Chalmers och Göteborgs universitet har utsett Jan Pettersson som föreståndare för den gemensamma organisationen Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Han efterträder därmed Katarina Gårdfeldt som slutade som föreståndare vid årsskiftet.
Jan har en lång forskningskarriär inom atmosfärskemi, med kopplingar till energiforskning och en bred erfarenhet av undervisning inom bland annat luftvård, klimatfrågor och miljökemi. Forskningen har tillämpats genom luftkvalitetsmätningar både i Sverige och genom internationella projekt i Kenya, Kina och Indien. Han har också en gedigen erfarenhet av samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer bland annat genom sitt nuvarande uppdrag som föreståndare för Göteborgs luft- och klimatcentrum, GAC.
- Det ska verkligen bli spännande att som föreståndare få bidra till lösningar på några av vår tids stora utmaningar! Hållbarhetsfrågor kommer att vara av central betydelse för alla delar av samhället och Göteborgs centrum för hållbar utveckling bidrar redan med stor framgång till utvecklingen. Vi ska fortsätta att sätta hållbarhet i fokus inom Chalmers och Göteborgs universitet. Vi ska stötta våra forskare i deras arbete för att hitta lösningar och förstå hur jorden och vårt samhälle förändras. Och vi ska rusta våra studenter för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Jan tillträder 1 juni, med en omfattning som föreståndare på 80%. Han behåller sin nuvarande tjänst vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi och ges ett uppdrag att vara föreståndare på GMV under tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Publicerad: må 14 maj 2018.