Hallå där Michelle Nerentorp - nybliven doktor i Miljövetenskap!

I november disputerade du på en avhandling i miljövetenskap på Chalmers med titeln: ”Mercury cycling in the global marine environment”. Din avhandling handlar hur kvicksilver sprids och cirkulerar mellan luft, hav och is på global nivå. Kvicksilver har mätts i luft och i havsvatten i Sverige och Medelhavet och du har också varit med och gjort mätningar på flera expeditioner till polarområdena.

Vad är dina viktigaste resultat som du har kommit fram till?
- Vi har kommit fram till att kvicksilver som är ett miljögift deponeras i Antarktis i större mängder även på vintern och inte bara på våren som tidigare har observerats. Vi har också funnit att kvicksilvret tas upp i havsis och att koncentrationerna i is är dynamiska och ändras med årstiderna.
Du har följt forskarstudieplanen i miljövetenskap. Vad har det inneburit för dina doktorandstudier jämfört med en mer traditionell studieplan i kemi?
- Genom att följa riktlinjerna för miljövetenskap så har ett större fokus legat på miljörelaterade kurser vilket kanske inte hade varit lika viktigt i en mer traditionell studieplan i kemi. Eftersom mitt ämne är miljörelaterat så har det passat väldigt bra med mina studier att följa riktlinjerna för miljövetenskap.
Vad kommer du göra nu?
- Nu efter min disputation kommer jag att vara projektanställd i några månader på Chalmers för att samla ihop och behandla data som har insamlats under vår senaste expedition till Arktis i somras.

Publicerad: on 07 dec 2016.