GMVs julkalender mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur


Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
Det nionde globala målet för hållbar utveckling handlar om hur en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Politik som ökar produktiviteten, främjar hållbar industriell utveckling och allmän tillgång till hållbara energitjänster samt hållbara transportsystem som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld. Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

Se film där Anders Sandoff, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, ger perspektiv på mål 9 utifrån sin forskning.

 
Läs mer
Nätverket GAME - Gothenburg Action for Management of the Environment är ett forum för att utbyta erfarenheter och för att hitta samverkansmöjligheter inom området miljö och innovation i Västsverige. Nätverket för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att tillsammans stärka den västsvenska samhällsutvecklinget med innovationer och miljöteknik.
Sustainable Solutions Network - SDSN är ett nätverk som initierats av FN och en viktig aktör för att operationalisera de globala målen för hållbar utveckling. GMV är värd för ett regionalt SDSN-nätverk för norra Europa: SDSN Northern Europe.
Delmål 9.5 handlar om att förbättra den vetenskapliga forskningen och uppmuntra innovation. Läs om hur Chalmers innovationskontor stödjer nyttiggörande av forskning.
Delmål 9c handlar om att väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik. Läs artikel om Erik Bohlin och Sven Lindmarks forskning om hur bredbandsutbyggnad påverkar samhället.
 
Har du fler exempel på forskning eller verksamhet vid Chalmers eller Göteborgs universitet med koppling till detta mål?
Skicka gärna tips till gmv@chalmers.se
 

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern
 

Publicerad: fr 09 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016