GMVs julkalender mål 7 Hållbar energi för alla


Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Det sjunde målet för hållbar utveckling poängterar att global tillgång till modern och förnybar energi, och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. Efterfrågan på energi väntas öka stort. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Se film där Tomas Kåberger, Energi och miljö, Chalmers, ger perspektiv på mål 7 och vikten av samverkan.

 
Läs mer
Chalmers Styrkeområde Energi tar sig an de stora energirelaterade samhällsutmaningarna och gör skillnad för framtiden genom forskning, utbildning och innovation.
Urban Lunch-time: Energieffektivisering i Göteborgsregionen
Tisdag 13 december kl 11.30 - 13.00 (lunch från 12.20)
på Länsstyrelsen Västra Götalands län presenteras "Urban välfärd, effektiv energi" som är slutrapporten från ett medskapandeprojekt, ClueE - Collaborative Learning for Urban Energy Efficiency. I projektet harr forskare studerat den pågående energiomställningen av bostadsområden i Alingsås, Göteborg och Kungälv. Resultaten visar att energieffektivisering bör förstås utifrån flera olika kunskapsperspektiv. 
 
Har du fler exempel på forskning eller verksamhet vid Chalmers eller Göteborgs universitet med koppling till detta mål?
Skicka gärna tips till gmv@chalmers.se

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern
 

Publicerad: fr 09 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016