GMVs julkalender mål 4 God utbildning för alla


Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.


Det fjärde globala målet för hållbar utveckling slår fast att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det är 774 miljoner människor i världen inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet och ge möjlighet till livslångt lärande. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.
 

Se film med Josefin Borg, institutionen för Sjöfart och marin teknik, som undervisar i hållbar utveckling på Chalmers.

Mer om Josefin Borg

Läs mer
Josefin Borg har gått den tvärvetenskapliga doktorandkursen ”Sustainability Opportunities” som GMV gav i år. Kursen är avslutad men här kan du läsa mer om årets kurs

GMV arbetar på uppdrag av Utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet med att stödja lärande för hållbar utveckling, bland annat genom att utveckla verktygslådor för integrering av hållbar utveckling i utbildningen.

GMV arrangerar fortbildningar för lärare på högstadiet och gymnasiet om de globala målen i samarbete med Globala skolan, Universeum och Världskulturmuséet.

Chalmers och Göteborgs universitet har ett samarbetsavtal så att masterstudenter kan läsa kurser på det andra lärosätet.

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern

Publicerad: fr 09 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016