GMVs julkalender mål 3 God hälsa och välbefinnande


Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Det tredje globala målet för hållbar utveckling handlar om hur vi kan säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, är dessutom grundläggande rättigheter. I många fall saknas stödsystem för äldre personer. Insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av arbetet för skydd mot hälsohot och för att säkra tillgång till nödvändiga läkemedel.

Se film där forskarna Gunilla Krantz, Göteborgs universitet och Rikard Landberg, Chalmers berätta mer om sina respektive forskningsområden relaterat till mål 3.

Läs mer om verksamheter vid GMV och andra delar av Göteborgs universitet och Chalmers som kopplar till mål 3

Inom forskarskolan Miljö och Hälsa pågår forskning i skärningsytan mellan hälsa och miljö. Forskarskolan, som är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, samordnas av GMV.
Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.
 

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern

Publicerad: fr 09 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016