GMVs julkalender mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

 
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Det tolfte globala målet för hållbar utveckling handlar om hållbar konsumtion och produktion och berör hur man ska använda resurser effektivt, ta hänsyn till ekosystemtjänster samt minska påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. Tydlig och lättillgänglig information i form av miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, och produktinformation möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster.
Läs mer om mål 12 och hur Sverige arbetar med de globala målen

Se film där Carl Karheiding, tf föreståndare vid Swedish Life Cycle Center, GMV, berättar om Swedish Life Cycle Centers arbete och bidrag till att uppnå mål 12

 
Läs mer
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK vid Göteborgs universitet bedriver tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster. Ett av deras forskningstema är Hållbar konsumtion.
 
Chalmers styrkeområde Produktion satsar på industriell digitalisering inom forskning, utbildning och innovation för att utveckla såväl resurseffektiva produkt- och produktionsprocesser som människovänliga arbetsplatser.
 

Har du tips på fler exempel på forskning eller verksamhet vid Chalmers eller Göteborgs universitet med koppling till detta mål?
Mejla gärna till gmv@chalmers.se
 

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern

Publicerad: må 12 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016