GMVs julkalender mål 10 Minskad ojämlikhet


Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Det tionde målet för hållbar utveckling handlar om att verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder såväl som mellan länder. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper ökat. Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling.


Se film där Bengt Brülde, Professor i praktisk filosofi, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, ger perspektiv på mål 10 utifrån sin forskning

 
 
Läs mer
Quality of Government (QoG-institutet) är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör statsvetenskapliga institutionen. Här bedrivs forskning om orsaken till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.
Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR) är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet och har som mål att utveckla en empiriskt grundad teori som kan förklara faktorerna bakom framgångsrikt kollektivt handlande.

Har du fler exempel på forskning eller verksamhet vid Chalmers eller Göteborgs universitet med koppling till detta mål?
Skicka gärna tips till gmv@chalmers.se

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern

Publicerad: må 12 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016