GMVs julkalender mål 1 Ingen fattigdom


Avskaffa all form av fattigdom överallt

 
Det första globala målet för hållbar utveckling handlar om hur vi ska utrota fattigdomen i alla länder. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska och innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är också viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomstländer. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
 

Se film där Maria Nyström, Arkitektur/Byggnadsdesign, Chalmers, och Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, ge perspektiv på mål 1 utifrån sin forskning.

 


Läs mer om verksamheter vid GMV och andra delar av Göteborgs universitet och Chalmers som kopplar till mål 1


Sidas Helpdesk för miljö och klimat bidrar på uppdrag av Sida till att integrera miljöperspektivet i det svenska utvecklingssamarbetet. Helpdesken utgörs av personal vid GMV och SLU som ger råd och vägledning till Sida.

The Environment for Development Initiative (EfD) är ett program som stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom att öka användningen av miljöekonomi i policyprocesser.
Se film
där Karin Jonson, Communication Manager och Susanna Olai, Program Manager för EfD presenterar programmets organisationsmodell och forskning relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling Mål 1: Ingen fattigdom.

Mistra Urban Futures som nämns av Maria Nyström i filmen ovan, främjar en hållbar stadsutveckling genom trans-disciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion. Chalmers och Göteborgs universitet är medverkande partner.
 

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern

Publicerad: fr 09 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016