GMVs julkalender bonuslucka Samverkan för de globala målen

 

Globala målen för hållbar utveckling
De 17 globala målen för hållbar utveckling med de 169 delmålen är enligt portaltexten i Agenda 2030 integrerade och odelbara och balanser de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Vidare konstateras att: Alla länder och berörda parter kommer att genomföra denna plan i samarbete och partnerskap. När vi nu inleder denna gemensamma resa utfäster vi oss att inte lämna någon utanför. Målen och delmålen kommer att stimulera till handling under de kommande 15 åren på områden av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik och dess vinster bestående.

Se film där Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers, och Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, samtalar om akademins roll och vikten av samverkan för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.


Läs mer om samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet

Chalmers och Göteborgs universitet har sedan lång tid tillbaka ett väl utvecklat samarbete med bland annat gemensamma centrumbildningar och tre helt integrerade institutioner, vilket innebär att institutionerna bedriver forskning och utbildning inom båda lärosätena.
Läs mer


GMV:s julkalender – 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, har GMV presenterat ett av de globala målen för hållbar utveckling. Bakom luckorna möter du forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen. Du kan också läsa om projekt som på olika sätt kopplar till målen.
Till julkalendern

Publicerad: må 19 dec 2016.