GMVs julkalender mål 11 Hållbara städer och samhällen


Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Det elfte globala målet för hållbar utveckling innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbar stadsutveckling kräver nya samarbeten och utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv.

Se film där Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar forskning relaterad till mål 11

 
 
Läs mer
Mistra Urban Futures främjar en hållbar stadsutveckling genom transdisciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion. Chalmers och Göteborgs universitet är medverkande partner.
Chalmers åtta styrkeområden samlar spetskompetens tvärs över institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta sig an globala och komplexa samhällsutmaningar. Läs om Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad.
HSB Living Lab är ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö. På Chalmers bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder.
 
Har du fler exempel på forskning eller verksamhet vid Chalmers eller Göteborgs universitet med koppling till detta mål?
Skicka gärna tips till gmv@chalmers.se
 

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern
 

Publicerad: må 12 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016