20-årsjubilerande kompetenscentrum inom livscykelanalys på frammarsch

Att ha koll på sina produkters och tjänsters påverkan på miljö och samhälle under hela livscykeln är nyckeln för företag och organisationer som vill vara hållbara. Det är utgångspunkten för Swedish Life Cycle Center vid GMV på Chalmers, som i slutet av november firade 20-årsjubileum med en konferens i Göteborg.

Konferensen “From thinking to action: Life Cycle thinking in retrospect and its future impact on research, industry and society” samlade 80 deltagare från 35 olika organisationer från akademi, industri och myndigheter för att diskutera livscykelperspektivet igår, idag och i morgon.
– Diskussionerna gick varma och det märks att livscykelperspektivet är något som engagerar många och som vi behöver utbyta erfarenheter och skapa gemensamt lärande kring. Det är också syftet med Swedish Life Cycle Center, säger Carl Karheiding, tillförordnad föreståndare för centret.

Tillgång till livscykeldata viktigt
På konferensen presenterades bland annat arbetet med livscykeldata som pågår nationellt och internationellt. Tillgång till data ses av många som ett viktigt steg för att kunna skapa innovativa, hållbara produkter, eftersom data är en viktig byggsten för att kunna göra en livscykelanalys.

Swedish Life Cycle Center började som ett samarbete mellan industrin, Chalmers och Nutek (senare Vinnova) för att samlas kring livscykelfrågor, då under namnet Centrum för produktrelaterad miljöanalys, CPM. Under de första tio åren finansierades verksamheten framförallt av Vinnova. Därefter har centret verkat i ytterligare tio år genom finansiering från partnerorganisationer och externa projekt. Frågan om produkters miljöpåverkan har breddats och livscykelperspektivet innefattar numera också den sociala påverkan produkter har i samhället.

6 miljoner från Energimyndigheten möjliggör ny plattform

Swedish Life Cycle Center har nyligen fått beviljat drygt 6 miljoner SEK från Energimyndigheten och startar under 2017 ett nytt projekt; ”Svensk plattform för livscykelperspektivet”.
– Med den nya plattformen vill vi nå ut till nya målgrupper där små och medelstora företag samt myndigheter ingår. Plattformen visar på drivkraften inom centret, säger Carl Karheiding. Vi känner oss redo för ytterligare 20 år!

Läs mer om Swedish Life Cycle Center

 

Publicerad: må 19 dec 2016.