Medskapande för ett bättre lärande

​Vad kan vi lära oss av varandra och av den senaste forskningen för att nå bättre resultat i lärandet om hållbara städer och regioner? Det är huvudfrågan på denna nätverksträff där vi under kreativa former processar fram erfarenheter, kunskaper och idéer som finns inom vårt nätverk. Inledningstalar gör Ingela Bursjöö, Göteborgs första grundskolelektor, med mångårig erfarenhet av lärande för hållbar utveckling.
​På denna nätverksträff och erfarenhets-workshop tar vi vara på den kompetens som finns inom gruppen, både i form av kunskap, pedagogiska verktyg och metoder för att överbrygga de hinder som står i vägen för ett lärande som gör skillnad. Som igångsättare för samtalet har vi bett en av nätverkets medlemmar Ingela Bursjöö, med fot både i forskning och praktik, att inleda med sina erfarenheter. De viktigaste resultaten och idéerna från samtalen kommer att presenteras för en särskilt inbjuden grupp av beslutsfattare, tjänstemän och forskare som får ge sin feedback på det som kommer fram.

FÖR VEM:

Du som är lärare, pedagog, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande om och för hållbar stadsutveckling.

ARRANGÖR:

i samarbete med GR Utbildning och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum.

​Läs mer och anmäl dig här​
Kategori Workshop; Möte; Seminarium
Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Perssongatan 8
Tid: 2017-12-08 13:00
Sluttid: 2017-12-08 15:00

Publicerad: to 09 nov 2017. Ändrad: fr 10 nov 2017