Lärarfortbildning om jämställdhet

​Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling. Denna gång om mål 5: Jämställdhet. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om mål 5 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet.

​Välkommen till en serie lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Vid höstens andra tillfälle handlar det om mål 5: Jämställdhet - uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Fortbildningen vänder sig till lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och arrangeras av GMV i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet.

 

Föreläsare:
Maria Edström, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
Maria forskar och undervisar om yttrandefrihet, vilka som kommer till tals i medierna och på vilka villkor. Maria kommer att fokusera  på hur jämställdhet och yttrandefrihet är  en förutsättning för hållbar utveckling.


Helene Ahlborg , Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.
Helene är doktor i miljövetenskap och forskar om elektrifiering, förnybara energikällor och landsbygdsutveckling i Östafrika. Genus- och klassrelationer har en avgörande betydelse i många processer där medlet är hållbar teknikutveckling och målet är ökad välfärd och mänskligt välbefinnande.

 

Anmälan

http://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal
Kategori Workshop
Plats: Världskulturmuseet
Tid: 2017-11-22 13:00
Sluttid: 2017-11-22 16:30

Publicerad: må 13 nov 2017.