Lärarfortbildning om ekosystem och biologisk mångfald

​Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling. Denna gång om mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om mål 15 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet.

Välkommen till en serie lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Vid första tillfället under hösten handlar det om mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Fortbildningen vänder sig till lärare från förskola, grundskola och gymnasium och arrangeras av GMV i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet.

Föreläsare:

 

Ulrika Palme är biolog och universitetslektor på avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers. Hon forskar bland annat om hur man kan mäta biologisk mångfald och använda mått för biodiversitet i livscykelanalyser.
 
Robert Björk forskar om biologisk mångfald och ekosystemprocesser på Institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet.
 
Marie Stenseke är professor vid avdelningen för kulturgeografi på Göteborgs universitet och forskar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
 
Arrangör: GMV i samarbete med Universeum, Världskulturmuséet och den globala skolan
 
 
Kategori Workshop
Plats: Universeum, meeting point, Göteborg
Tid: 2017-09-21 13:00
Sluttid: 2017-09-21 16:30

Publicerad: sö 27 aug 2017. Ändrad: to 31 aug 2017