Lärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Välkommen till en lärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det tionde målet - minska ojämlikheten inom och mellan länder - i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för dig som är lärare i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap.
Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här

Vid höstterminens andra tillfälle handlar det om mål 10 Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Föreläsare:
 
Nils Björling, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Nils forskar om stadsbyggnadsfrågor i forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers. Han deltar i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt om ojämlikhet kopplat till bland annat migration och ojämn geografisk utveckling. I Sverige ökar nu de regionala skillnaderna i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Hur kan politik och planering utformas för att nå en socialt hållbar regional utveckling?
 
Arne Bigsten, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet
Arne är professor vid nationalekonomiska institutionen och har lett ett stort antal forskningsprojekt om utvecklingsfrågor med koppling till bland annat fattigdom, inkomstfördelning och handel. Han har också genomfört projekt för Världsbanken, FN, Sida och många andra internationella organisationer. För närvarande arbetar Arne med projekt om skatter, institutioner och utveckling och om effekterna av nya former av bistånd.

Anmäl dig här

 

Arrangörer:Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet

Kategori
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Tid: 2018-11-22 13:00
Sluttid: 2018-11-22 16:30

Publicerad: må 13 aug 2018. Ändrad: må 12 nov 2018