Lärandets transformativa kraft

Välkommen på kick-off för nätverket för lärande om hållbara städer och regioner. Denna första träff gästas av Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University & Research i Nederländerna, och UNECSO-ordförande inom samma område.

Arjens främsta intresseområde ligger i att undersöka lärandets transformativa kraft. På denna träff väcker han frågan om huruvida dagens utbildningssystem utrustar våra barn och unga med tillräckliga verktyg, förmågor och attityder för att kunna bidra till en hållbar utveckling i våra städer. Dessutom kommer GR Utbildning att presentera en ny lärarhandledning om stadsutveckling, Västsverige växer, särskilt anpassat för högstadie- och gymnasielärare.
Anmäl dig här senast onsdag 4/10

Målgrupp: Lärare, pedagog, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande om och för hållbar stadsutveckling.

Kategori Seminarium
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 56 Göteborg
Tid: 2017-10-06 14:00
Sluttid: 2017-10-06 16:00

Publicerad: on 20 sep 2017.