IT-prylar och bilar - Utmanande men viktiga att återvinna för en cirkulär ekonomi!

​Vad händer med din mobil eller dator efter att du slängt den? Vart tar bilen vägen då du bestämt dig för att göra dig av med den? Populärvetenskaplig föreläsning med Magnus Andersson, doktorand vid avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers.
​Användningen av IT-produkter och bilar är djupt integrerad i dagens samhälle. Dessa produkter är idag mycket komplexa, och är beroende av en lång rad material och metaller för att fungera. Bland de metaller som används kan flera också vara sällsynta i naturen. Ur miljösynpunkt, och för att skapa en cirkulär ekonomi som inte förlitar sig på ändliga resurser, vore det bra att återvinna alla dessa material. Idag är detta dock en stor utmaning. Vi behöver alltså bli bättre på att återvinna, men hur ska det gå till?
 
I detta föredrag ges en överblick av möjligheter och svårigheter som samhället ställs inför i arbetet för återvinna komplexa produkter bättre.
 
Föreläsare:
Magnus Andersson, doktorand vid avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers Tekniska Högskola

​Materialet som presenteras är del av pågående forskning som görs inom forskningsprojektet Explore. 

Läs mer om projektet här.

 

Popular Science Talks - populärvetenskapliga föreläsningar - ger doktorander möjligheten att nå ut med sin forskning till en intresserad allmänhet med Ekocentrum som plattform.
 
Detta seminarium är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 7 augusti 2018 på Ekocentrums webb, så bjuder Ekocentrum på fika. Välkommen!
Kategori Öppen föreläsning
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 2018-08-13 15:30
Sluttid: 2018-08-13 16:30

Publicerad: ti 12 jun 2018.