Hur får vi leverantörskedjor fria från avskogning?

​Focali tillsammans med SIANI bjuder in till ett heldagsseminarium om hållbara leverantörskedjor för att minska avskogning.  Alla forskare, studenter, beslutsfattare, privata aktörer och organisationer intresserade av drivkrafter bakom avskogning och kopplingar till import/konsumtion och hållbara leverantörskedjor är välkomna att delta under seminariet.
​En ökad efterfrågan på råvaror såsom soja och palm-olja orsakar avskogning och försämring av ekosystem i många tropiska skogar till följd av jordbruksmarkers expansion. Problematiken med avskogning är ofta svår att komma åt på grund av otillräcklig information i långa leverantörskedjor som spänner över flera olika länder. En ökad transparens i leverantörsledet från produktion till konsumtion skulle kunna stödja en hållbar handel med dessa skogsriskerande råvaror och främja effektiva miljöstrategier som förhindrar avskogning. Forskare, producenter, leverantörer och konsumenter har här en stor möjlighet att arbeta tillsammans för leverantörskedjor helt fria från avskogning.
 
Om seminariet

Focali och SIANI sammanför svenska aktörer i ett heldagsseminarium för att belysa utmaningar som kopplar samman import/konsumtion, leverantörskedjor och avskogning. Syftet med seminariet är att starta en dialog för att identifiera hur nuvarande forskning kan komma till praktisk användning utanför akademin och hur behov hos företagssektorn skulle kunnas stödjas av framtida forskning för att främja hållbara leverantörskedjor och effektiva miljöstrategier – hur kan vi tillgodose konsumenter med mat av god kvalitet och samtidigt tillräckligt med information för att kunna göra medvetna val?

Kategori Seminarium; Föreläsning
Plats: Pedagogen, Hus A, Västra hamngatan 25, Göteborg
Tid: 2017-12-08 09:00
Sluttid: 2017-12-08 15:30

Publicerad: to 09 nov 2017.