Hållbar konsumtion och produktion - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

​Välkommen till en lärarfortbildning om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.
​Nu är det dags för det tolfte målet - Hållbar konsumtion och produktion - i fortbildningarna om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin "Bästa partnerskap".

Vid vårterminens andra tillfälle handlar det om mål 12: säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.


Arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet
Läs mer om Hållbar konsumtion och produktion - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling
Kategori Workshop
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Tid: 2019-04-10 13:00
Sluttid: 2019-04-10 16:30

Publicerad: ti 08 jan 2019.