Globala målen nr 7 - Hållbar energi för alla

​Denna öppna föreläsning är en del av Göteborgs centrum för hållbar utvecklings föreläsningsserie om Agenda 2030, där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet utifrån sin forskning berättar om ett av de globala målen och vad vi kan göra för att uppnå det. Vid detta tillfälle är det dags för mål nr 7: Hållbar energi för alla.
Det sjunde målet för hållbar utveckling poängterar att global tillgång till modern och förnybar energi, och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. Efterfrågan på energi väntas öka stort. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Föreläsare är Simon Davidsson Kurland, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Chalmers.
 
Simons forskning undersöker möjligheterna för en omställning till ett mer hållbart globalt energisystem. Bland annat studerar han tillväxthastigheter för ny energiteknik, där syftet är att vägleda beslutsfattare för att minska utsläppen av växthusgaser. Simon utvecklar också metoder för att bedöma potentiella begränsningar för grön teknik och deras miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser.
​Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Föranmälda garanteras plats och bjuds på fika i Ekocentrums kafé från kl 17.00.
Anmäl dig här
Kategori Öppen föreläsning
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 2018-11-14 18:00
Sluttid: 2018-11-14 19:30

Publicerad: fr 09 nov 2018.