Globala målen nr 4 - God utbildning för alla

​Alla länder i FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

​Det fjärde globala målet för hållbar utveckling slår fast att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet och ge möjlighet till livslångt lärande. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat. Välkommen!

Föreläsare

Alexina Thoren Williams, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
Alexina är doktorand i forskarskolan på Centrum för utbildningsvetenskap och forskar om hur lärarstudenter undervisar i informella lärmiljöer så som Universeum. Syftet med forskningen är att bidra med kunskap om hur lärarutbildningar kan utformas i science centers och andra informella lärmiljöer. Alexina är utbildad grundskollärare med inriktning mot matematik och NO och har tidigare arbetat som pedagog och undervisat om hållbar utveckling på Universeum och är nu kursledare för hållbar utveckling inom ämneslärarprogrammet på Göteborgs universitet.

Erik Sterner, Fysisk resursteori, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
Erik forskar om klimatfysikens pedagogik och hur man kan förbättra lärandet om klimatförändringar. Han har tidigare arbetat med att studera klimatpåverkande ämnen med hjälp av klimatmodeller. Eriks pedagogiska engagemang kretsar kring samarbete, aktivt lärande och studentcentrerad undervisning, med målet attlärandet som skapas ska vara roligt, lättbegripligt och engagerande. Detta har resulterat i att Erik tillsammans med forskarkollegor skapat kortspelet "Klimatkoll" som vi kommer få provspela!

​Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.

Anmäl dig via Ekocentrums webb.

Läs mer om föreläsningsserien här

Kategori Öppen föreläsning
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 2018-10-17 18:00
Sluttid: 2018-10-18 19:30

Publicerad: fr 12 okt 2018.