Globala målen för hållbar utveckling nr 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

​Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 9 som handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
​Det nionde globala målet för hållbar utveckling handlar om handlar om hur en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

Johnn Andersson, Chalmers:
Hur kan vi förstå och skynda på utvecklingen av framtidens hållbara teknik?
För att möta globala miljö- och samhällsutmaningar krävs nya sätt att möta våra behov av energi, transport, mat och andra produkter och tjänster. Men att förändra hur vi gör innefattar också att förändra hur vi tänker, hur vi agerar, vad vi värderar och vem som har makt och inflytande i samhället. Frågan är hur vi kan förstå den komplexa miljö som ny teknik växer fram inom, och hur samhällets aktörer kan skynda på utvecklingen och spridningen av framtidens hållbara lösningar.

Maria Sundin, Kristina Sundell och Angela Wulff, Göteborgs universitet:
Innovationer och hållbara hästhinder
Maria, Snuttan och Angela forskar inom så skilda områden som astrofysik, zoofysiologi och marinekologi, men deras gemensamma hästintresse gjorde att de började diskutera idéer till smarta hopphinder utifrån hållbarhetsperspektivet! De kommer att prata om hållbara innovationer med exempel från designen av ett miljösmart hinder till Göteborg Horse Show. Med designen vann de tävlingen som miljösmartaste hindret. Ett nytt hinder togs även fram till EM 2017. Forskningen inom hästsport bedrivs i samarbete med Chalmers forskningssatsning på idrottsteknologi.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.
Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på kaffe, te eller juice i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.
Anmäl dig här

Föreläsare:

Johnn Andersson , Miljösystemanalys, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Maria Sundin, Institutionen för fysik, Göteborgs universitet

Kristina "Snuttan" Sundell, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Angela Wulff, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Kategori Öppen föreläsning
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 2017-11-08 18:00
Sluttid: 2017-11-08 19:30

Publicerad: ti 24 okt 2017. Ändrad: fr 27 okt 2017