Globala målen för hållbar utveckling nr 2 Ingen hunger

​Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av de globala målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för mål nummer 2 som innebär att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
​Det andra globala målet för hållbar utveckling handlar om hur vi ska avskaffa hungern i hela världen. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Livsmedelsförsörjningen är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring. Livsmedelssvinn och livsmedelsförluster längs hela värdekedjan är också ett stort problem.

Föreläsare:
Christel Cederberg forskar inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion med fokus på effekter av markanvändning.

Gunilla Almered Olsson forskar om människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom ramen för hållbar utveckling.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på kaffe, te eller juice i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.
 
Kategori
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg
Tid: 2018-03-14 18:00
Sluttid: 2018-03-14 19:30

Publicerad: ti 13 feb 2018. Ändrad: ti 13 mar 2018