Globala målen för hållbar utveckling nr 10 - Minskad ojämlikhet

​Alla länder i FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 10: Minskad ojämlikhet.

Det tionde målet för hållbar utveckling handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder och verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper ökat.

 

Nils forskar om stadsbyggnadsfrågor i forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers. Han deltar i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt om ojämlikhet kopplat till bland annat migration och ojämn geografisk utveckling. I Sverige ökar nu de regionala skillnaderna i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Hur kan politik och planering utformas för att nå en socialt hållbar regional utveckling? 
 

Läs mer om föreläsningsserien.

 

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat. Välkommen!

 
Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.
Anmäl dig via Ekocentrums webb
Kategori Öppen föreläsning
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 2018-09-12 18:00
Sluttid: 2018-09-12 19:30

Publicerad: må 10 sep 2018.