GAME changers för hållbarhet - hur driva utvecklingen och gå före?

Behovet av nya innovativa idéer och förändring för hållbarhet är stort. GAME-dagen 2017 bjuder på inspirerande exempel på hur företag och organisationer kan vara en GAME-changer genom ledarskap, ny teknik och innovation, lagstiftning och kommunikation.

Varmt välkommen till GAME-dagen 18 oktober i Göteborg; en halvdags-konferens där näringsliv, myndigheter och forskningsorganisationer i Västsverige möts för att utbyta erfarenheter och goda idéer för att stärka den regionala utvecklingen och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Årets tema är "GAME-changers för hållbarhet - hur driva utvecklingen och gå före" och bjuder på inspirerande exempel på hur man kan vara en GAME-changer genom bland annat ledarskap, ny teknik och innovation, lagstiftning och kommunikation. Talare är bland annat Göran Carstedt, ekonomie doktor och internationellt erkänd expert inom hållbart ledarskap, Johanna Lakso, medgrundare av PUSH Sweden, plattformen där unga samverkar för hållbarhet, Tobias Persson, exspert på näringslivets gröna omställning på myndigheten Tillvästanalys och Katarina Gårdfeldt, docent i oorganisk miljökemi och föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum.

 

Läs mer och anmäl dig här

 
 


 

​​Konferensen är kostnadsfri för alla medlemmar i GAME och det kostar inget att bli medlem.
Kategori Konferens
Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Tid: 2017-10-18 13:00
Sluttid: 2017-10-18 17:00

Publicerad: on 27 sep 2017.