Att vara eller inte vara - hållbara elsystem i utvecklingsländer

​Cirka 1 miljard människor förväntas få tillgång till elektricitet de närmaste årtiondena och många av dessa bor i landsbygdsområden dit de nuvarande elsystemen inte kommer hinnas att byggas ut. I dessa fall kan ö-nät (eng: mini-grids) baserade på förnyelsebara energikällor vara ett passande alternativ. Elias Hartvigsson är doktorand på Institutionen för elektroteknik, Chalmers och har sedan 2013 forskat på ö-system i landsbygdselektrifiering.
​Elias Hartvigssons forskning har fokuserat på dessa ö-näts överlevnadsförmåga och hur kopplingar mellan byar, teknik och operatörerna ser ut. Har religion och kultur en inverkan på elanvändning? Vad finns det för fällor som dessa system kan hamna i? Vad behövs för att ö-nät ska bli framgångsrika?
Elias läste Teknisk Fysik på Chalmers, har tidigare jobbat åt FN:s program för fattigdomsbekämpning och var 2008 med och startade Ingenjörer utan gränser i Sverige.

​Arrangör: Ekocentrum och Göteborgs centrum för hållbar utveckling

 

Denna populärvetenskapliga föreläsning är kostnadsfri. Du behöver dock anmäla dig för att säkra din plats! Gör din anmälan på Ekocentrums webb senast kl 12.00 den 14 maj 2018!

Kategori Öppen föreläsning
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 2018-05-15 15:30
Sluttid: 2018-05-15 16:30

Publicerad: on 09 maj 2018.