Agenda 2030 i Väst - forumträff med tema mobilitet

​Välkommen till premiären för Agenda 2030 i Väst forumträff i samarbete med IVL: Mobilitet som tjänst och autonoma fordon - hur bidra till maximal samhällsnytta?
​Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta och kombinerade mobilitetstjänster läggs fram som viktiga pusselbitar för omställningen mot fossilfria transporter. Men hur ser vi till att teknikutvecklingen och de nya tjänsterna ger största möjliga samhällsnytta både lokalt och globalt, snarare än att gynna resursstarka individer och affärsintressen? Och hur kan vårt fokus på FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling hjälpa oss att se och verka för samhällsnytta i ett ännu vidare perspektiv.

Agenda 2030 i Väst är en fysisk och digital mötesplats som drivs av nätverket GAME i syfte att stärka partnerskapet och genomförandet av de Globala målen i Västsverige. Fyra gånger per år arrangeras öppna möten "forumträffar" där vi belyser aktuella utmaningar och teman som berör så många olika mål som möjligt. Träffarna är kostnadsfria och öppna för alla, men syftar särskilt till att sammanföra näringsliv, akademi, myndigheter och andra samhällsaktörer i Västsverige som vill fördjupa sitt arbete med de Globala målen.

Mer information och anmälan
Kategori Möte
Plats: Dome of Visions Lindholmsplatsen Göteborg
Tid: 2018-11-27 08:00
Sluttid: 2018-11-27 12:00

Publicerad: fr 16 nov 2018.