Göteborgs miljövetenskapliga centrum

GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling. GMV fungerar som en neutral plattform som initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom miljö och hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer.

Publicerad: fr 22 mar 2013. Ändrad: to 18 sep 2014