Anvisningar för assistenter

För att arbetsförhållandena skall bli så bra som möjligt för alla inblandade parter, vilket främjar en god undervisning, skall
följande regler gälla:
  1. När du skall ha en labb för första gången skall du i god tid ta kontakt med någon i labblaget för överenskommelse om din inskolning.
  2. Varje laborationstillfälle skall kvitteras av dig på en lista som finns tillgänglig i laborationslokalen. Detta för att det skall vara lätt för att labblaget eller laboratorieingenjörerna att spåra tidigare assistenter vid fel och förändringar.

  3. Om någon utrustning går sönder under laborationen är det din skyldighet att göra allt du kan för att felet åtgärdas så fort som möjligt. Kan du ej laga felet själv så kontakta laboratorieingenjörerna snarast. Det är absolut förbjudet att bara ställa utrustning åt sidan försedd med påskriften "TRASIG"!

  4. Du får inte låna utrustning från Övningslaboratoriet till din forskning.
  5. Om du blir sjuk eller får andra förhinder så löses detta inom respektive lärarlag. Kontakta inte labblaget eller labchefen.

  6. Har du förslag till förbättringar av en laboration så kontakta labblaget, som tar emot alla sådana förslag med glädje.

  7. Har du förslag till nya laborationer inom ett område så diskutera detta med labchefen.

  8. Om du vill utarbeta en ny version av ett lab-PM för en laboration så diskutera detta med labchefen.

Sidansvarig Publicerad: ti 16 apr 2019.