Fysikcentrum Göteborg

Fysikcentrum Göteborg är ett samarbete mellan fyra institutioner: Fysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap och Mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, samt institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Centret inkluderar ca 200 professorer, 120 doktorander och 550 studenter. Vårt övergripande mål är att främja fysikämnet i Göteborg, vilket vi gör genom en rad olika aktiviteter.

 • Att dela information mellan institutionerna om kurser, seminarier, studiebesök, öppna positioner, bidrag och priser.
 • En kollokviumserie om fysikens olika områden, General Physics Colloquium, för att ge fysiker i Göteborg möjlighet att bredda sina kunskaper i fysikämnet.
 • En lunchföreläsningsserie, "Lunch Bunch", med populärvetenskapliga föreläsningar för både personal och elever  om både fysik- och icke-fysikrelaterade ämnen.
 • Samarbete i frågor som rör grundutbildning, för att se till att lärare, klassrum och andra resurser används så effektivt som möjligt.
 • En gemensam katalog över alla kandidatprojekt som erbjuds från de fem institutionerna.
 • Samarbete om magisterprogram, genom att ge studenter från olika kandidatprogram, både i Göteborg och på andra håll, ett brett utbud av högkvalitativa program att välja mellan.
 • Samarbete i frågor som rör forskarutbildning och antagning till forskarnivå.
 • En föreläsningsserie om den icke-akademiska arbetsmarknaden med talare från näringslivet som har en bakgrund i fysik. Förläsningarna riktar sig till studenter.
 • Deltagande i Vetenskapsfestivalen och andra utåtriktade aktiviteter för gymnasieelever och allmänhet.
 • Arrangör av den svenska Fysikolympiaden.
 • Utdelning av Göteborgs Lise Meitnerpris, en årlig utmärkelse till internationellt framstående forskare som haft betydelsefulla bidrag inom fysiken.
 • Stöd till föreningen i fysik doktorander.
 • Sociala aktiviteter för att främja nätverksarbete mellan lärare och elever.

Sidansvarig Publicerad: to 26 jan 2023.