Vy över Frihamnen

Aktuellt


Effektiv och hållbar efterbehandling - workshop och seminarium med FRIST

Hur blir hanteringen av förorenade områden och material både effektiv och hållbar? Var med i en workshop om nyckelaspekterna för effektiv och hållbar efterbehandling, där vi i FRIST kompetenscentrum vid Chalmers presenterar vår forskning och tillsammans med er representanter från branschen diskuterar och stakar ut vägen framåt.

Tid: Tisdag 28 februari kl.09.30 - 16.00
Plats: Chalmersska huset, Södra hamng.11, Göteborg
Kostnad: 1050 SEK inkl.moms
Anmälan: Kontakta catharina.bjork@chalmers.se för sen anmälan.

Intro och program_FRIST_Centrumdag.pdf.

Efterbehandling av förorenade områden och hantering av förorenade material och restprodukter i samband med denna efterbehandling, är en viktig samhällsfråga. Vi har ett stort antal förorenade platser i landet som måste åtgärdas på grund av oacceptabla miljö- och hälsorisker, och en mycket omfattande hantering av förorenad jord, vatten och sediment i bygg- och infrastrukturprojekt..

Arbetet med att uppnå det nationella miljömålet för efterbehandling av förorenade områden går alltför långsamt. Åtgärderna är kostsamma och efterbehandlingsmetoderna ensidiga -  ofta hörs argument att hanteringen varken är effektiv eller långsiktigt hållbar. Hur kan vi få hanteringen av förorenade områden och material i Sverige att bli mera effektiv och hållbar?

Vi har vid Chalmers/FRIST under flera år bedrivit forskning kring metoder för att utvärdera åtgärders hållbarhet, tekniker för att åtgärda föroreningar på plats och/eller in-situ, tekniker för att på ett effektivt sätt undersöka förorenade områden, strategier för att tidigt ta hänsyn till markföroreningar i planeringsprocessen och metoder för att återvinna värdefulla ämnen från förorenade massor.

Utifrån vårt perspektiv har vi identifierat några nyckelaspekter för att åstadkomma en mera effektiv och hållbar efterbehandling i Sverige:

  • Utvärdering av hållbarhet – hur kan vi utvärdera vad som faktiskt är en hållbar åtgärd?
  • Metoder för återvinning och återanvändning – hur kan vi återvinna värdefulla material och hur kan vi återanvända jordmassor för att minska deponeringen av avfall?
  • Planeringsfrågor – hur kan frågor omkring hanteringen av förorenade områden integreras i högre grad än idag i planeringsprocessen?

Vi anordnar nu en workshop där vi presenterar delar av vårt arbete  och diskuterar frågeställningarna med representanter från myndigheter, konsulter, problemägare och statliga verk. Vi hoppas att Du vill medverka och diskutera dessa viktiga frågor utifrån din organisations synvinkel.  Workshopen är viktig för att belysa högst aktuella och centrala frågor inom efterbehandling och för att forskning och utveckling ska komma branschen till nytta. 


Preliminärt program:
10.00 Inledning; Hållbar efterbehandling – vad händer i Sverige och internationellt?
Moderator Malin Norin (NCC), Lars Rosén & Ann-Margret Strömvall (FRIST/Chalmers)
10.15 Mot en mera hållbar och cirkulär ekonomi i bygg och anläggningsbranschen
Ebbe Tubaek Naamansen från RGS90, Danmark.
10.30 Hur får vi en hållbar hantering i efterbehandlings-projekt av markmiljön och dess funktioner?
Dan Berggren-Kleja (SGI/SLU) & Yevheniya Volchko (FRIST/Chalmers)
10.45 Hållbar hantering av förorenade massor i stora infrastrukturprojekt.
Andreas Johansson (Trafikverket)
11.00 Bensträckare
11.10 SAFIRE – ett projekt om hållbar och effektiv efterbehandling av förorenade områden
Lars Rosén & Robert Anderson (FRIST/Chalmers)
11.25 Återvinning av ämnen från förorenade material
Karin Karlfeldt Fedje, Ann-Margret Strömvall & Anna Norén (Renova, FRIST/Chalmers)
11.40 Undermarksplanering – hur kommer problem med markföroreningar in i planeringsprocesssen?
Jenny Norrman (FRIST/Chalmers)
12.00 Lunch
13.00 Workshop
Arbete i grupper - FRIST tillammans med deltagare
15.00 Kaffe
15.30 Summering


Publicerad: ti 06 dec 2016. Ändrad: to 23 feb 2017