FRIST kompetenscentrum

FRIST - Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology, är ett forum för forskning och samverkan mellan akademi och samhällets aktörer och ett ledande kompetenscentrum för nyttiggörande av ny kunskap inom hantering av förorenade material och områden. FRIST är ett av rektor inrättat centrum vid Chalmers och har Institutionen för bygg- och miljöteknik som värdinstitution och är nära knutet till styrkeområde Building Futures.

Publicerad: to 27 jun 2013. Ändrad: fr 17 mar 2017