QMRA-verktyget

Här presenteras och tillhandahålls ett antal olika QMRA-verktyg (verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskanalys) som DRICKS utvecklar och förvaltar för svenska dricksvattenbranschens räkning. Verktygen finns tillgängliga via olika webbverktyg och i några fall som nedladdningsbara filer att öppnas i Analytica. Även dokumentation och förklarande text samt exempel finns fritt nedladdningsbart nedan.

QMRA-verktyg för ytvattenverk
Kvotmodell

QMRA-verktyg för små avlopp


Har du synpunkter eller frågor kring QMRA-verktygen eller vill rapportera ett programfel, så är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen:
qmra.ace@chalmers.se


Publicerad: må 17 jun 2019.