illustration olika steg inom dricksvattenframställning

Länkar till läromaterial om vatten

Blandat material om vatten för olika åldrar

Världsvattendagens är instiftad av FN och uppmärksammas årligen i slutet av mars. Världsvattendagens webb koordineras av Svenska hydrologiska rådet och innehåller en länksamling om vatten. Världsvattendagens webb


Vattnets väg genom Stockholm - åk 2-6

​Stockholm Vatten ger elever möjligheten att följa med på vattnets väg genom staden. Skolsajten Vattnets väg på Stockholm vattens webb vänder sig främst till årskurs 2-6.

Vattenskolan - åk 4-6

Branschorganisationen Svenskt vatten har mycket fakta och läromaterial om vatten. Ta del av materialet i Vattenskolan på Svenskt vattens webb. Vattenskolan vänder sig främst till årskurs 4-6.
 

Drick kranvatten - åk 6-9

Sydvatten har arbetat fram läromaterial, bland annat ett utbildningskoncept som främst riktar sig till årskurs 6-9.
Ta del av materialet i Drick Kranvatten på Sydvattens webb.
 

Vattenpaketet - högstadiet, gymnasiet

SHR - Svenska hydrologiska rådet, har inför den årliga världsvattendagen tagit fram lektionsmaterial som främst är inriktat mot lärare och elever i högstadiet och gymnasiet. Ta del av materialet på världsvattendagens webb.
 

Tänk H2O - gymnasiet

Sydvatten har med hjälp av masterstudenter från Lunds universitet även tagit fram spännande läromaterial för gymnasiet. Ta del av lektionsmaterialet i Tänk H2O på Sydvattens webb.
 

Populärvetenskapligt material och fakta om dricksvatten från SLU

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har en webbplats ägnad åt verksamheten inom dricksvattenområdet:

Studenter vid SLU har i en kurs även utarbetat sidor om dricksvattenframställning på Wikipedia.
Wiki-länkarna finns här på DRICKS-webben


Publicerad: må 23 mar 2020.