DRICKS - från råvatten till tappkran

DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning. För att klara dagens och framtida utmaningar måste forskare, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor. Genom samverkan kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar - säkert dricksvatten tillsammans.

Publicerad: ti 10 dec 2013. Ändrad: må 02 jan 2017