DRICKS logotyp

DRICKS - från råvatten till tappkran

DRICKS är en samverkansplattform för dricksvattenforskning vid Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, SLU och Uppsala universitet, med målet att bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning. För att klara dagens och framtida utmaningar måste akademin, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor och globala hållbarhetsmål. På så sätt kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar för ett säkert dricksvatten tillsammans.

Sidansvarig Publicerad: må 26 sep 2022.