Sekretesspolicy för Centrum för vårdens arkitektur

Denna sekretesspolicy är för personuppgifter som samlas av Centrum för vårdens arkitektur.

1.    Anledning för insamling och registrering
Vi ber om personuppgifter när
  • Du önskar ta emot våra e-post utskick
  • Du anmäler dig till en av våra evenemang
De insamlade uppgifterna används enbart för registrering och i vissa fall fakturering för evenemang och/eller utskick av information enligt de villkor som presenteras vid den aktuella registreringen.

2.    Vilka uppgifter sparas?
Vi registrerar följande uppgifter
Vid registrering på e-post lista:
  • Din e-post
  • Registreringens datum

Vid registrering till evenemang:
  • Namn
  • e-post
  • Företag/Institution
  • Eventuella matallergier (om mat ska serveras)
  • Registreringens datum

 3.    Vem  får tillgång till dessa uppgifter?
Dessa uppgifter används endast av CVA på det sätt som beskrivs i detta dokument. För vissa evenemang gör vi en deltagarlista som vi delar med deltagare. Listan innehåller namn och Företag/Institution.
 
 4.    Lagring
CVA lagrar inte personuppgifter i längre tid än det som är lagligt och nödvändigt i förhållande till de ändamål som uppgifterna har samlats in. Lagringsperioden kan variera beroende på vilka anledningar uppgifterna registrerades. Deltagarlistor raderas inom 6 månader. Uppgifter om matallergier raderas så fort som maten har beställts.
 
5.    Rätt till att ta reda på och radera personuppgifter
Du har när som helst rätt till att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig. Du har också rätt till att korrigera felaktiga eller ändrade uppgifter, ta tillbaka ett eller fler samtycke angående bruk av uppgifterna, och till att be om att uppgifterna raderas.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 25 maj 2018.