• Styrgrupp

  • Jan-Åke Lindroth, SKL:s Fastighetsråd (Fastighetschef Region Jämtland Härjedalen)
    Jan Kihlhamn, Västragötalandsregionen (FoU-direktör)
    Hans Sandqvist (Västfastigheter)
    Fredrik Nilsson, Chalmers (Professor, prefekt, arkitekt)

Publicerad: må 15 jun 2020.