Nya sjukhuset i Malmö
​Nya sjukhuset i Malmö
​Bild: White arkitekter

Vårdarkitektur för politiker

​Temadag i Stockholm
CVA anordnar en temadag 21 mars på SKL i Stockholm med temat: ”Vårdarkitektur för politiker”

​Politiker i regioner fattar just nu de största investeringsbesluten i vårdbyggnader på många decennier. Parallellt växer insikten om att vården behöver genomgå omfattande omställningar. Sjukhusens roll förändras. Framtidens vård spås flytta alltmer ut i samhället, närmare medborgarna. Patienter erbjuds ökad delaktighet och större ansvar.

Investeringar i vårdbyggnader har långsiktiga konsekvenser. Det är därför viktigt att besluten fattas på så bra kunskapsunderlag som möjligt. Samtidigt har kunskapen om hur vårdarkitektur kan bidra till patientsäkerhet, vårdens resultat och effektivitet samt patienternas upplevelse av vård vuxit dramatiskt.

I syfte att belysa och diskutera detta tillsammans med dig som är politiker och beslutsfattare, presenteras på denna temadag ett antal kunskapsområden som är i snabb utveckling inom svenskt och internationellt vårdbyggande just nu.

• Nationellt kunskapsbygge – det händer nu!
• Vårdarkitektur, personcentrerad vård och patientens ökade delaktighet
• Evidensbaserad vårdarkitektur
• Nya vårdbyggnader som en del av omställningen av vården
• Vårdbyggnadsinvesteringar och ökad effektivitet, kortare vårdtider och nöjdare patienter
• Vårdbyggnader i en tid av ökad antibiotikaresistens

Sidansvarig Publicerad: ti 07 sep 2021.