Cecilia Pettersson presenterar sin forskning om bostaden som arena för vård och omsorg. Foto: Ásgeir Sigurjónsson

Vårdvetenskap och arkitektur

Temadagen den 22 oktober hade två teman, det ena utgick från samarbetet mellan Centrum för vårdens arkitektur, CVA, vid Chalmers och vårdmiljöforskargruppen vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Sahlgrenska Akademin/GU. Forskare vid institutionerna jobbar tillsammans och fokuserar på lärande samt användande och utveckling av ny kunskap. Vid temadagen presenterades ett tiotal forskningsprojekt. Arbetet sker i samverkan med involverade aktörer för att ge effektivt stöd för utveckling och forskning om vård- och omsorgsmiljöer. Målet är att samverkan ska bli nationellt ledande och internationellt respekterat.

Det andra temat var ett konkret exempel på samverkan men också en fördjupning i födandets rum. Studien “Room4birth” presenterades samt att forskare, verksamhetsrepresentanter, arkitekter och förvaltare berättade om hur de tillsammans utvecklar fysisk miljö, bemötande och vårdverksamhet i förlossningsrummet.Video: Se CVA:s youtube kanal (inte alla föreläsningar filmades)

Sidansvarig Publicerad: må 02 dec 2019.